Home Направи запитване

ComVac center Air compressors and vacuum pumps. Overhaul repair of all type of screw compressors and Vacuum pumps 
ComVac център Въздушни компресори и вакуум помпи . Основен ремонт на всички Винтови компресори и Вакуум помпи

Leybold Distributor Bulgaria

Еолос компресорс  е регионален дистриутор и сервиз на Leybold 

leybold logo