Home Направи запитване

ComVac center Air compressors and vacuum pumps. Overhaul repair of all type of screw compressors and Vacuum pumps 
ComVac център Въздушни компресори и вакуум помпи . Основен ремонт на всички Винтови компресори и Вакуум помпи

Screw compressors

Ефективно подаване на въздух: 937-7320 л/мин., 33-258 cfm (в зависимост от налягането на бустера) Максимално налягане: 15 и 40 bar, 220 и 600 psig. Номинална мощност: 5.5-18.5kW, 7.5-25 HP
Files: